Jelentkezés katolikus hit- és erkölcstanra

Megkezdődnek az iskolai beíratások és ennek kapcsán a szülők nyilatkozhatnak, hogy gyermeküket hit- és erkölcstanra, vagy etikára íratják be. Mivel a szülők – tekintettel a rendkívüli helyzetre – nem lehetnek jelen a beíratásnál, online kell nyilatkozniuk.

Nekünk hitoktatóknak, éppen úgy, mint a pedagógusoknak nagyon fontos, hogy diákjaink értékes emberekké váljanak. Olyan emberekké, akik elkötelezettek az igazság megismerésére, az igazán mély, emberi értékek felfedezésére és a másokon segítő szeretet elsajátítására, gyakorlására. És napjainkban erre égetőbb szükségünk van, mint valaha, ahogyan ezt a Nobel-békedíjas Albert Schweitzer, német teológus, lelkész, filozófus, orgonaművész, tanár és orvos írja: „Időt kell szakítanod embertársaidra, tégy valamit másokért, ha még oly apróságot is — valamit, amiért fizetséget nem kapsz, csupán a kitüntető érzést, hogy megtehetted”.