Intézményegység-vezetői pályázat

Tisztelt Kollegák!

Ezúton tájékoztatjuk az érdeklődőket, hogy  az előzőleg kinevezett kollegatávozása miatt, az utazó gyógypedagógiai hálózat intézményegység-vezetői pozíció pályáztatásra kerül. A pályázati kiírás a kozigallas.gov.hu  állásportálon megtalálható.

Feladatai: Közvetlenül irányítja az utazótanári intézményegységet.Felelős a közvetlen irányítása alá tartozó intézményegységben folyóa gyógypedagógiai, pedagógiai, szakmai munkáért,a takarékos működésért.

Segíti az intézmény nyitva tartása alatt a vezetői ügyelet ellátását. Az intézményvezető távollétében történt, az intézményegységét, vagy az intézmény más szervezeti, működési területét érintő fontos eseményekről és megtett intézkedéseiről beszámol az intézmény vezetőjének.

Részt vesz a kapcsolattartásban az intézményvezetővel, intézményvezető helyettessel, az intézményegység­-vezetőkkel, a munkaközösség-vezetővel. Kapcsolatot tart az integráltan oktatható tanulókat ellátó iskolákkal, partnerintézményekkel, szakértői bizottságokkal, szülőkkel, az EGYMIEgyesülettel.Szakmai programok szervezése során megbeszélést folytathat partnerintézményekkel.

Részt vesz aszervezési, adminisztratív és ellenőrzési feladatokban, az egyéni és csoportos rehabilitációs foglalkozások megszervezéséért. Gondoskodik az intézményegységben a megbízási szerződések, teljesítés igazolások, útiköltség kifizetések, túlórák elszámolásáról.

Ellenőrzi az intézményegység írásos dokumentumainak (naplók, egyéni fejlesztési tervek, órarend, szülői nyilatkozat, szakértői vélemények, értékelő lapok,stb.) vezetését.

Elkészíti az egységét érintő szükséges szakmai statisztikákat és pedagógiai beszámolókat.

Elvégzi a tanulók felvételével kapcsolatos tevékenységét a KRÉTA rendszerben, a tanulókkal kapcsolatos adminisztrációs és egyéb feladatok elvégzését.

Várjuk a jelentkezéseket a következő elérhetőségeken, ahol a pályázat elkészítésének módját is meg tudjuk beszélni.

tel: 06 30 714 1931,

e-mail: iskolatitkar@barczigusztav.hu és magyar.kata@barczigusztav.hu

Szentendre, 2021. 08. 06.                                                                 

Therneszné Magyar Katalin

tagintézmény-vezető