Dokumentumok

Tájékoztató a balesetbiztosításról

A Magyar Állam nevében a Miniszterelnöki Kormányiroda két naptári évre – 2020. január 1-től 2021. december 31-ig tartó időszakra – szóló szerződést kötött az UNIQA Biztosító Zrt.-vel annak érdekében, hogy az Általános gyermek- és ifjúsági balesetbiztosításról szóló 119/2003.(VIII.14.) Kormányrendeletnek megfelelően a biztosított korosztályba tartozó magyar állampolgárok államilag finanszírozott balesetbiztosítási védelemben részesüljenek.

UNIQA Biztosító Zrt.
1134 Budapest, Róbert K. krt. 70-74.
Tel: +36 1 544 5916
www.uniqa.hu

Tájékoztató az elektronikus ügyintézési rendszerről

Az ún. KAFFEE projekt során (Köznevelés Állami Fenntartóinak Folyamat- Egységesítése és Elektronizálása) első lépcsőben 12 folyamat elektronizálására került sor:

 • Tanulói mulasztás igazolására szolgáló gondviselői igazolás benyújtása,
 • Osztály vagy tanórai csoport változtatási kérelmének benyújtása,
 • Külföldön töltött ideiglenes tanulmányi időszak bejelentése,
 • Magántanulói jogviszony iránti kérvény bejelentése,
 • Vendégtanulói jogviszony bejelentése,
 • Kiiratkoztatás a köznevelésből,
 • Kiiratkoztatás nem tankötelezettséget teljesítő jogviszonyból,
 • Igazgatói engedély diák mulasztásának igazolására gondviselői kérelem benyújtása,
 • Tanulói felmentésre, mentességre szolgáló gondviselői kérelem benyújtása,
 • Tanulói közösségi szolgálatának teljesítéséről szóló igazolás benyújtása,
 • Bizonyítvány- vagy törzslapmásolat igénylése,
 • Személyes adatokban bekövetkezett változás bejelentése

Belépés az e- ügyintézés felületére az intézmény KRÉTA felületén (jobb oldalt a logóra kattintva) vagy https://eugyintezes.e-kreta.hu oldalon.

Részletes információ ezen a linken található!

Különös közzétételi lista

Felvétel: Iskolánkba az Pest Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Megyei bizottság Budapesti Tagintézmény vizsgálatát követően kerülnek a tanulók.

1077, Budapest, Dohány utca 54.
Telefon: 30/323-31-31
E-mail: pmpsz.budapest@gmail.com

Évfolyamok száma: 8

OSZTÁLYLÉTSZÁMOK

Tanulásban akadályozott Autizmus spetrum Értelmileg akadályozott Magántanuló ÖSSZESEN
1-3. autista telephely 6 6
2. autista telephely 5 5
1-2. tanulásban akadályozott 6 6
1-2. értelmileg akadályozott 6 6
3. tanulásban akadályozott 5 5
4-5. tanulásban akadályozott 7 2 9
6-7. tanulásban akadályozott 5 4 9
7. tanulásban akadályozott 7 7
8. tanulásban akadályozott 8 8
Összesen 51 7 3 61

Beiratkozás: folyamatos.

Térítési díj: az étkezési díj felét (állami normatíva) kell a szülőnek befizetni, kivéve abban az esetben, hogyha gyermek rendszeres nevelési kedvezményben részesül, melyet a helyi önkormányzat állapít meg.

Nyitva tartás: Az intézmény 7,15- től 16,25-ig tart nyitva.

Az osztályozó vizsga követelményei: minden esetben a tantárgyi minimumot tartalmazzák.

Programok a 2019-2020-as tanévben, melyek változása, frissítése honlapunkon nyomon követhető.

Tevékenység Időpont
Alakuló értekezlet 2019. augusztus 21.
A munkaterv összeállítása 2019. augusztus 29. csütörtök
Tanévnyitó ünnepély szeptember 2. hétfő 8 óra
Tanévnyitó értekezlet szeptember 2. 13 óra
DÖK megalakulása szeptember első hete
Pedagógiai célú mérések felvétele szeptember 2. hetétől
Kompetencia mérések (szövegértés, matematikai alapműveletek) felvétele szeptember 2. hetétől
Neveltségi szint mérése 4. és 8. osztályban szeptember 2. hetétől
Szülői értekezlet szeptember 11. 16 óra
DÖK- kirándulás   szeptember 13. péntek 1. tanítás nélküli munkanap
Őrzők napja   szeptember 20.
Aradi vértanúk emléknapja október 4. péntek 5. óra
Testi-fizikai állapot-állóképesség felmérés október 15-ig
Fejlesztési tervek elkészítésének határideje október 20.
Október 23-ai megemlékezés október 22. szerda 5. óra
Rajzversenyek: állatok világnapja, víz világnapja, pályázatok figyelése októbertől
Mécses gyújtása Kovács László sírjánál október 25. péntek
Nyílt tanítási nap november 6. szerda
Nevelési értekezlet EMK Erőszakmentes, együttműködő kommunikáció és kártyajátékok ismertetése november 11. hétfő 14.30.
Jótékonysági hangverseny, erre ajándék készítés november – december
Közmondások, szólások versenye november végéig
KIP képzés pénteki nap november végéig 2. tanítás nélküli munkanap
Miklós püspök december 6. péntek
Mikulás buli december 6. péntek délután
  KIP szakmai nap   december 7. 3. tanítás nélküli munkanap  
  KIP szakmai nap   december14. 4. tanítás nélküli munkanap
Karácsonyi műsor és Református Gimnáziumból cipősdoboz ajándékok szervezése december 20. péntek
Osztályozó értekezlet január 27. 14,30
Magántanulók osztályozó vizsgája január 27, 28, 29, 30
Félévi bizonyítvány kiosztása január 31.
Pályaorientációs nap   2020. január 24. 5. tanítás nélküli munkanap
Szülői értekezlet február 04.
Farsang (kezdés ebéd után) február 7. péntek
Szülői elégedettség mérés  értelmileg akadályozott tanulókat integráló osztályokban február folyamán
Kommunizmus Áldozatainak Emléknapja (február 25.) február 25. kedd
1848-as forradalom és szabadságharc emléknapja március 13. péntek 5. óra
KIP képzés pénteki nap március végéig 6. tanítás nélküli munkanap
Nyílt tanítási nap április 7. kedd
Költészet napi szavalóverseny április 13. hétfő
Holokauszt Emléknap április 16. kedd
Határtalanul pályázat Szlovákia április 23-25.
kompetencia mérések május 3-tól kezdődően
Anyák napja május 4. hétfő
projekthét: Játék, sport, csapatszellem -sport -duatlon – péntek május 29 ­- jún. 5. péntek   május 29. péntek
Bárczi nap: akadályverseny, koszorúzás június 5. péntek
Nemzeti összetartozás napja (jún. 4.) június 4. csütörtök  
Ballagás kórus felkészülése 2. félév elejétől június 12. péntek  
Osztályozó értekezlet június 15.
Tanévzáró ünnepély, bizonyítványosztás június 22. hétfő
Magántanulók osztályozó vizsgája június 15, 16, 17, 18.
Tanévzáró értekezlet június 25.
Javítóvizsgák augusztus 21.
Végzettségek
1. gyógypedagógus tanulásban akadályozott szak
2. gyógypedagógus autizmus szakirány
3. gyógypedagógus tanulásban akadályozott szak, logopédus, konduktor, tanító
4, gyógypedagógus értelmileg akadályozott szak
5. gyógypedagógus tanulásban akadályozott szak
6. gyógypedagógus pszichopedagógia szak
7. gyógypedagógus tanulásban akadályozott szak, logopédia
8. gyógypedagógus oliphrenpedagógia, szurdopedagógia szak
9. gyógypedagógus oligophrenpedagógia, pszichopedagógia szak, oktatás informatika, pedagógus szakvizsga
10. tanár biológia-testnevelés szak, gyógytestnevelés
11. gyógypedagógus oligophrenpedagógia szak
12. tanító  
13. gyógypedagógus oligophrenpedagógia, pszichopedagógia szak, antropológia
14. óvodapedagógus  
15. gyógypedagógus oligophrenpedagógia, pszichopedagógia szak
                                            ÓRAADÓK
1. zenetanár népzene, citera
2. zenetanár fuvola, kamaraművész
3. tanító  
4. gyógypedagógus oligophrenpedagógia, pszichopedagógia szak
5. gyógypedagógus oligophrenpedagógia, pszichopedagógia szak
6. gyógypedagógus logopédia szak
7. gyógypedagógus szomatopedagógia szak
8. gyógypedagógus oligophrenpedagógia, pszichopedagógia szak
9. gyógypedagógus szurdopedagógia szak
10. gyógypedagógus autizmus szakirány
11. tanár történelem szak

Az iskola munkáját 8 és fél álláshelyen gyógypedagógiai asszisztensek segítik.

A szabadidős foglalkozások, szakkörök jelen tanévben: zenei szakkör, kézműves szakkör, tehetséggondozó úszás szakkör.

Az intézményben tanuló gyerekek évfolyamismétlési aránya: 0,08 %, melynek hátterében minden esetben a gyermek állapotában bekövetkezett változás áll.

A hétvégi házi feladat szabályai a Pedagógiai programban megtalálhatók.