Dokumentumok

Munkaterv

TEVÉKENYSÉGIDŐPONT
Tanévnyitó ünnepély2020. szept. 1. hétfő
Beszélgetés Bárczi Gusztáv unokájával2020. szept.15.
DÖK- kirándulás/ Leányfalu Akadályverseny Bárczi Gusztáv életéről2020. szept. 21. hét 1. tanítás nélküli munkanap
Őrzők napja  Idén a járvány miatt elmarad.
Aradi vértanúk emléknapja2020. okt. 6. kedd 5. óra
Október 23-ai megemlékezés2020. okt. 22. csütörtök 5. óra
Mécses gyújtása Kovács László sírjánál2020. okt. 20. kedd
ŐSZI SZÜNET2020. okt. 23. – nov. 1.
Nyílt tanítási napJárvány miatt elmarad.
Jótékonysági hangverseny, erre ajándékkészítés.2020. Járványtól függően, valószínűsíthető időpont a második félévben
Közmondások, szólások versenye2020. nov. végéig
KIP képzés pénteki nap2020. november 13-15. 2. tanítás nélküli munkanap
Miklós püspök látogatása2020. dec. 7. hétfő
Mikulás buli2020. dec. 11. péntek
ledolgozós szombati munkanap KIP szakmai nap (ledolgozva novemberi KIP képzés szombati napján)  2020. dec.12. 3. tanítás nélküli munkanap  
Református óvodások fogadása, ajándékkészítésTéli szünet előtti utolsó héten. (Járványtól függően)  
Karácsonyi műsor  2020. dec. 18. péntek
Református Gimnáziumból cipősdoboz ajándékok szervezése2020. dec. 18. péntek
TÉLI SZÜNET2020. dec. 19. – 2021. jan. 3.
4. Pályaorientációs nap  2021. jan. 29. péntek 4. tanítás nélküli munkanap
Farsang2021. febr. 5. péntek
Szülői elégedettség mérés 2021. március utolsó hete (tavaszi szünet előtt)
Kommunizmus Áldozatainak Emléknapja (február 25.)2021. febr. 25. csütörtök
1848-as forradalom és szabadságharc emléknapja2021. márc. 12. péntek 5. óra
TAVASZI SZÜNET2021. ápr. 1. – ápr. 6.
Nyílt tanítási nap2021. ápr. 14. szerda (Járványtól függően)  
Költészet napi szavalóverseny2021. ápr. 12. hétfő
Holokauszt Emléknap2021. ápr. 16. péntek
Tantestületi kirándulás2021. ápr. 23. péntek
Anyák napja2021. ápr. 30. péntek
Duatlon sportverseny2021. máj. 28. péntek 5. tanítás nélküli munkanap
projekthét: Bárczi-hét  2021. máj. 31. ­- jún. 4. péntek 6. tanítás nélküli munkanap tematikus kirándulás  
Bárczi nap: akadályverseny, koszorúzás2021. jún. 4. péntek
Nemzeti összetartozás napja (jún. 4.)2021. jún. 4. péntek  
Ballagás  2021. június 11. péntek  
Évzáró2021. jún. 21. hétfő

Tájékoztató a balesetbiztosításról

A Magyar Állam nevében a Miniszterelnöki Kormányiroda két naptári évre – 2020. január 1-től 2021. december 31-ig tartó időszakra – szóló szerződést kötött az UNIQA Biztosító Zrt.-vel annak érdekében, hogy az Általános gyermek- és ifjúsági balesetbiztosításról szóló 119/2003.(VIII.14.) Kormányrendeletnek megfelelően a biztosított korosztályba tartozó magyar állampolgárok államilag finanszírozott balesetbiztosítási védelemben részesüljenek.

UNIQA Biztosító Zrt.
1134 Budapest, Róbert K. krt. 70-74.
Tel: +36 1 544 5916
www.uniqa.hu

Tájékoztató az elektronikus ügyintézési rendszerről

Az ún. KAFFEE projekt során (Köznevelés Állami Fenntartóinak Folyamat- Egységesítése és Elektronizálása) első lépcsőben 12 folyamat elektronizálására került sor:

 • Tanulói mulasztás igazolására szolgáló gondviselői igazolás benyújtása,
 • Osztály vagy tanórai csoport változtatási kérelmének benyújtása,
 • Külföldön töltött ideiglenes tanulmányi időszak bejelentése,
 • Magántanulói jogviszony iránti kérvény bejelentése,
 • Vendégtanulói jogviszony bejelentése,
 • Kiiratkoztatás a köznevelésből,
 • Kiiratkoztatás nem tankötelezettséget teljesítő jogviszonyból,
 • Igazgatói engedély diák mulasztásának igazolására gondviselői kérelem benyújtása,
 • Tanulói felmentésre, mentességre szolgáló gondviselői kérelem benyújtása,
 • Tanulói közösségi szolgálatának teljesítéséről szóló igazolás benyújtása,
 • Bizonyítvány- vagy törzslapmásolat igénylése,
 • Személyes adatokban bekövetkezett változás bejelentése

Belépés az e- ügyintézés felületére az intézmény KRÉTA felületén (jobb oldalt a logóra kattintva) vagy https://eugyintezes.e-kreta.hu oldalon.

Részletes információ ezen a linken található!

Különös közzétételi lista

Felvétel: Iskolánkba az Pest Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Megyei bizottság Budapesti Tagintézmény vizsgálatát követően kerülnek a tanulók.

1077, Budapest, Dohány utca 54.
Telefon: 30/323-31-31
E-mail: pmpsz.budapest@gmail.com

Évfolyamok száma: 8

OSZTÁLYLÉTSZÁMOK

 tanulásban akadályozottautizmus spektrumzavarértelmileg akadályozottegyéni munkarendösszesen 
1-2. autista telephely 6  6
3. autista telephely 7  7
1-2-3. értelmileg akadályozott  8 8
1-2. tanulásban akadályozott7   7
3-4. tanulásban akadályozott-autista23  5
4. tanulásban akadályozott9   9
5-6. tanulásban akadályozott10  313
7-8. tanulásban akadályozott-értelmileg akadályozott4 4 8
8. tanulásban akadályozott8   8

Térítési díj: az étkezési díj felét (állami normatíva) kell a szülőnek befizetni, kivéve abban az esetben, hogyha gyermek rendszeres nevelési kedvezményben részesül, melyet a helyi önkormányzat állapít meg.

Nyitvatartás: Az intézmény 7- től 16,25-ig tart nyitva.

Az osztályozó vizsga követelményei: minden esetben a tantárgyi minimumot tartalmazzák.

Végzettségek
1. gyógypedagógus tanulásban akadályozott szak
2. gyógypedagógus autizmus szakirány
3. gyógypedagógus tanulásban akadályozott szak, logopédus, konduktor, tanító
4, gyógypedagógus értelmileg akadályozott szak
5. gyógypedagógus tanulásban akadályozott szak
6. gyógypedagógus pszichopedagógia szak
7. gyógypedagógus tanulásban akadályozott szak, logopédia
8. gyógypedagógus oliphrenpedagógia, szurdopedagógia szak
9. gyógypedagógus oligophrenpedagógia, pszichopedagógia szak, oktatás informatika, pedagógus szakvizsga
10. tanár biológia-testnevelés szak, gyógytestnevelés
11. gyógypedagógus oligophrenpedagógia szak
12. tanító  
13. gyógypedagógus oligophrenpedagógia, pszichopedagógia szak, antropológia
14. óvodapedagógus  
15. gyógypedagógus oligophrenpedagógia, pszichopedagógia szak
                                            ÓRAADÓK
1. zenetanár népzene, citera
2. zenetanár fuvola, kamaraművész
3. tanító  
4. gyógypedagógus oligophrenpedagógia, pszichopedagógia szak
5. gyógypedagógus oligophrenpedagógia, pszichopedagógia szak
6. gyógypedagógus logopédia szak
7. gyógypedagógus szomatopedagógia szak
8. gyógypedagógus oligophrenpedagógia, pszichopedagógia szak
9. gyógypedagógus szurdopedagógia szak
10. gyógypedagógus autizmus szakirány
11. tanár történelem szak

Az iskola munkáját 8 és fél álláshelyen gyógypedagógiai asszisztensek segítik.

A szabadidős foglalkozások, szakkörök jelen tanévben: zenei szakkör, kézműves szakkör, tehetséggondozó úszás szakkör.

Az intézményben tanuló gyerekek évfolyamismétlési aránya: 0,08 %, melynek hátterében minden esetben a gyermek állapotában bekövetkezett változás áll.

A hétvégi házi feladat szabályai a Pedagógiai programban megtalálhatók.