Iskolánkban diákjaink az alábbi hit-és erkölcstan oktatások közül választhatnak.

Református hit-és erkölcstan oktatás
A hitre nevelésnek és az alapműveltségnek is szerves része a Biblia is- merete. A hit- és erkölcstan órákon szentírási történetek alapján kerül- nek elő olyan fontos témák, melyek érintik és érdeklik a gyermekeket. Így egyszerre kapnak ismeretet a Bibliáról és bibliai történetekről, vala- mint a keresztyén értékrend alapjaival is megismerkedhetnek.
Református hit-és erkölcstan oktatási tájékoztató. 

Katolikus hit-és erkölcstan oktatás
A katolikus hit- és erkölcstan órán a bibliai történeteken keresztül, Jézus tanítása és a katolikus Egyház tanításai alapján a gyerekek - életkori sajátosságaiknak megfelelően - megismerkedhetnek Isten szeretetével, Istennel élő kapcsolatot alakíthatnak ki, aki biztos támasz az életükben.
Katolikus hit-és erkölcstan oktatási tájékoztató.

 

                                                

A 2024/2025. tanévre történő általános iskolai beiratkozásról a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.) 50. §. (7), illetve a 2023/2024. tanév rendjéről szóló 30/2023. (VIII.22.) BM rendelet 7. §-nak megfelelően a 2024/2025-ös tanévre szóló általános iskolai beiratkozásra az alábbi időpontokban kerül sor:

2024. április 18. (csütörtök) 8 és 18 óra között

2024. április 19. (péntek) 8 és 18 óra között

A személyes ügyintézést meggyorsító előzetes online jelentkezés szülői felülete a KRÉTA – BÁI (Beiratkozás Általános Iskolába) Ezen a felületen a szülőknek, törvényes képviselőknek lehetősége lesz, hogy előzetesen beküldjék gyermekeik adatait az általános iskolába.

Az elektronikus ügyintézésről szóló tájékoztató anyagot, útmutatót ide kattintva tekintheti meg.


Kedves Szülők!

Az étkezéssel kapcsolatos ügyintézést a következő tanévben is Majer Kinga végzi. Kérjük rendeléssel és lemondással kapcsolatot e-mailt a lenti email címre küldjék.
Elérhetősége: +36 20 617 5115
E-mai: etkeztetes@barczigusztav.hu

Ahogy a tavalyi évben is, gyermekük étkeztetését Szentendre Város Önkormányzata önkormányzati közfeladatként biztosítja, a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális és gyermekjóléti ellátásokról, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló önkormányzati rendelet alapján.
A Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. az Önkormányzat megbízásából és nevében gondoskodik a számla kiállításáról és a térítési díj beszedéséről. A korábbi időszakhoz hasonlóan a díj előre, a tárgyhónapra vonatkozóan kerül megállapításra.

A VSZN Zrt tárgyhavi gyermekétkeztetési díjról átutalásos számlát állít ki az Önkormányzat nevében tárgyhónap 15. munkanapjáig, melyet az osztályfőnökök, tanítónénik útján juttatunk el Önökhöz. A díjat 15 napon belül átutalással lehet megfizetni a számlán megjelölt önkormányzati OTP Bank 11784009-15731292-10120006 bankszámlára. A számla átutalással történő kiegyenlítése esetén a közlemény rovatban a gyermek nevét és a számla sorszámát kell feltüntetni.

A készpénzes befizetés havonta egyszer történik és minden hónapba kiértesíti az iskola a szülőket a számla kiosztásakor a pontos időpontról.

Amennyiben tehát betegség vagy egyéb ok miatt a gyermekétkeztetést lemondaná, úgy azt a fent megadott email címen teheti meg, az érintett napot megelőző munkanap 09:00 óráig a gyerek neve és lemondott napok megadásával.

Az aznapi étkezés lemondására nincsen lehetőség. 

Az étkezés lemondása minden esetben a szülő feladata.

Amennyiben a szülő nem mondja le az étkezést, a tanuló hiányzása esetében is ki kell fizetnie a napi díjat.

Az előírásoknak megfelelően lemondott tárgyhavi étkezések a hatályos jogszabályok rendelkezéseit figyelembe véve a következő hónapban kerülnek jóváírásra külön számlán, ilyen esetben 2 db számlát kapnak, az adott hó számláját és egy jóváírt (mínuszos) számlát, ilyenkor a két számla különbségét kell utalni!

Amennyiben az előzetesen igényelt étkeztetésen (teljes étkezés, vagy csak ebéd) Ön módosítani kíván, azt szintén a fenti e-mailen keresztül teheti meg. A módosítást hóközben nem áll módunkban elvégezni, a módosítás csak az igény megjelölést követő hónap első napjától érvényes.

Amennyiben kedvezményes gyermekétkeztetésre jogosultak:

  1. rendszeres gyermekvédelmi kedvezménybe részesül (határozatot is kell küldeni)
  2. tartósan beteg vagy fogyatékos (határozatot is kell küldeni)
  3. családjában 3 vagy több gyermeket nevelnek

úgy legyenek szívesek kitölteni a 2. számú nyilatkozatot is és azon megjelölni a kívánt kedvezményt.  

 

Tevékenység

Időpont

Tanévnyitó ünnepély

2023. szeptember. 1. péntek 8.00 óra

Szülői értekezletek

2023. szeptember 13. szerda és szeptember 15. péntek 16:00

Pedagógiai célú mérések felvétele

2023. szeptember 4.-től október 6.-ig

Kompetencia mérések 2-8.évf.(szövegértés, matematikai alapműveletek) felvétele

2023. szeptember 4.-től október 6.-ig

Neveltségi szint mérése 4. és 8. osztályban

2023. szeptember 04.-től október 6.-ig

Őrzők napja
megrendezés esetén 1-4 évf.

2023.szeptember 22.09:00-12:00-ig

DÖK- kirándulás 

2023. szeptember 29.
1.tanítás nélküli munkanap

Háziversenyek

Évszakonként

Aradi vértanúk emléknapja

2023. október 06. péntek 5. óra

Pedagógiai célú mérések, kompetencia mérések begyűjtése, zárt portfólióba rendezése

2023. október 9. hétfő

Október 23-ai megemlékezés

2023. október 19. csütörtök, 5. óra

Pályaorientációs nap

2023. október 25. szerda
2.tanítás nélküli munkanap

Rajzversenyek, pályázatok figyelése
Az állatok-, víz-, Föld világnapja

2023. októbertől folyamatosan

Nyílt tanítási nap

2023.november 14. kedd
1-3. óra

Közmondások, szólások versenye (osztálykeretben)

2023. november végéig

Miklós püspök jön!

2023. december 6. szerda

Mikulás suli-buli

2023. december 8. péntek

Karácsonyi műsor főpróbája

2023.december 19.

Karácsonyi műsor

2023.december 20. du

Csapatépítés, pedagógus karácsony

2023. december 21. csütörtök
3.tanítás nélküli nap

Félévi osztályozó értekezlet

2024. január 17. 14:30

Szülői értekezlet

2024. február 1. csütörtök 16:00

Farsang

2024. február 9. péntek

Kommunizmus Áldozatainak Emléknapja (február 25.)

2024. február 23. péntek

1848-as forradalom és szabadságharc emléknapja

2024. március 14. csütörtök 5. óra

Szülői elégedettség mérés és a kiértékelése

2024. március utolsó hete

Költészet napja

2024. április 11. csütörtök

Nyílt tanítási nap

2024. április 23. kedd 1-3. óra

Holokauszt Emlékséta

2024. április 16. kedd, 5-6. óra

Anyák napja

2024. május 6. hétfő

Kompetencia mérések

2024. május 02.-tól - 17.-ig

Ballagási műsor próbáinak kezdete

2024. május 02.-ától kezdődően

Projekthét 1. team megbeszélése

2024. május 02. csütörtök 14.30.

Projekthét 2. team megbeszélése

2024. május 16. csütörtök 14.30

Kompetencia mérések begyűjtése, zárt portfólióba rendezése

2024. május 17. péntek

Projekthét:
Sport egyenlő egészség

2024. május 21. - 23.-ig
(keddtől-csütörtökig)

Bárczi nap:
akadályverseny, koszorúzás, Bárczi-díj

2024. május 24. péntek

Nemzeti összetartozás napja (jún. 4.)

2024. június. 04. kedd

Látogatás EGYMI-be, szakmai nap

2024. május vége/június eleje
4. tanítás nélküli munkanap

Osztályozó értekezlet

2024. június 19. szerda 14:30

Tanévzáró ünnepély

2024. június. 27. csütörtök 8.00 óra

Tanévzáró értekezlet

2024. június 27. csütörtök