Az iskolában nevelést-oktatást végző tanáraink a következő végzettséggel rendelkező szakemberek:

 1. tanulásban akadályozottak pedagógiája szakos gyógypedagógus
 2. értelmileg akadályozottak pedagógiája szakos gyógypedagógus
 3. autizmus spektrumzavar pedagógiája szakos gyógypedagógus
 4. hallásban akadályozottak pedagógiája szakos gyógypedagógus
 5. pszichopedagógia szakos gyógypedagógus
 6. szomatopedagógus
 7. logopédia szakos gyógypedagógus
 8. óvodapedagógus
 9. általános iskolai tanító
 10. biológia-testnevelés szakos tanár
 11. történelem-könyvtár szakos tanár
 12. nyelvfejlesztő tanár
 13. vizuális kultúra szakos tanár

A pedagógusok  és a gyermekek pótolhatatlan segítői az elhivatott gyógypedagógiai asszisztensek és az óvodai dajka.

A nevelésben, a mindennapi problémákban a tanulókat, a szülőket és a kollegákat iskolapszichológus és az iskolai szociális segítő segíti.

Az iskolatitkár nagy tudással, gördülékenyen viszi az ügyvitelt, az adminisztrációs teendőket.

Az iskola, a telephelyek belső technikai működését, a külső környezet gondozottságát a  karbantartó kollega biztosítja kiváló munkával.

A tantermek, folyosók, mosdók tisztaságáról igényes munkával a takarító kollegák gondoskodnak.