Office 365 segédlet:

Office 365 az iskolai gyakorlatban

Néhány tanuló rendelkezésére nem áll technikai eszköz a digitális tanrend megvalósulásához.

Ajánlásunk szerint az iskola szervezésében vagy az illetékes települési önkormányzatok segítségével papír alapú dokumentum formájában kell biztosítani a tananyagot a tanuló számára (lehetőség szerint a tanuló lakóhelyén, postaládájába). Nyilvánvalóan felmerülhet további kérdés – a visszacsatolás (elkészült munka pedagógushoz jutása), értékelés kapcsán, melyet hasonló módon, megfelelő ütemezéssel lehet megoldani.

Természetesen az előzőekben vázolt megoldás mellett bármilyen más, a tankötelezettséget – a személyes megjelenés nélkül – támogató, egyéb lehetőség is alkalmazható.

Az esetleges gyerekfelügyeletet naponta hány órától, hány óráig kell ellátni?

A gyerekfelügyeletet szükség szerint, és csak a legindokoltabb esetben javasoljuk biztosítani. Minden esetben hívjátok fel a szülők figyelmét, hogy a vírus terjedésének megakadályozása a személyes kapcsolattartás mellőzésével, az izolált környezetben biztosítható.  A kormányzati ajánlások szerint indokolt esetnek tekinthető különösen az egészségügyi szolgáltatók, kormányhivatalok, polgári védelem területén dolgozók gyermekeinek esete. Természetesen  - további kormányzati korlátozásig - kötelezni nem lehet senkit, hogy gyermekének  otthon biztosítsa a felügyeletet, de nyugodtan hívjátok fel a figyelmet a közérdek védelmére. Amennyiben olyan család jelzi, hogy ügyeletet igényel, ahol a szülő biztosan otthon van, figyelemmel arra, hogy csak indokolt esetben lehet igénybe venni, álláspontom szerint visszautasíthatjátok.

Egyébként főszabályként az iskola hazirendjében foglaltak szerint kell az ügyeletet biztosítani. 

A napközis kollégáknak jelen helyzetben milyen feladatot lehet adni, illetve a KRÉTÁBAN a feladataikat hogyan rögzítsük?

A napközis kollégák is bevonhatóak a tananyagok előkészítésébe ,a digitális oktatásra való átállásba, feladatok és linkgyűjtemények felkutatásába, ötletelésbe. A Krétába pedig a valóságnak megfelelően rögzíthetitek feladataikat. Speciális helyzet, nyilván egyedileg kell/lehet kezelnetek. Igyekezz biztosítani az egyenletes feladatmegosztást pedagógusaid között. Mindiog lesz, aki jobban húz és olyan is, aki kevésbé. Ezt mindannyian tudjuk.

Az alábbiakban összegyűjtöttünk néhány lehetőséget, amely segítségre lehet a digitális munkarend során. 
Először egy segítő "sorvezető" a Nemzeti Pedagógus Kar híroldaláról:

Megfontolandó tanácsok a digitális munkarend idejére

További segítségek a különböző felületek használatában: 

Office 365

Office 365 - Megmutatjuk, milyen jó lehetőség a digitális oktatás
Videócsokor a Teams használatához
Teams videóhívás, értekezlet létrehozása - forrás: Facebook, Online otthonoktatás
Feladat létrehozása a Teams-ben - forrás: Facebook, Online otthonoktatás

Egyéb

A Eötvös Loránd Tudományegyetem Savaria Regionális Pedagógiai Szolgáltató és Kutató Központ, Szakmai Szolgáltató Intézményegység által javasolt anyagok

Videós prezentációkészítés